Walne Zebranie 2018 - relacja

W niedzielę 22.04.2018  w  restauracji  "PREMA"  przy  Wundstr. 9 w Berlinie Charlottenburg odbyło  się  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie.

walne 2018walne 2018

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Zgromadzenie wybrało jednogłośnie:

 • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
 • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
 • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
 • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
 • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa

Członkiem Zarządu jest  również  Izabela Mischke, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Pedagogicznej i na stanowisko została wybrana przez grono pedagogiczne.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że wszyscy dorośli członkowie PTS ”Oświata”  będą płacili  od  2018  roku roczną składkę  w wysokości 24€. Do tej pory nauczyciele i członkowie Zarządu byli  zwolnieni z tej składki.

Zdecydowano również , aby zwiększyć skład Komisji Rewizyjnej do trzech osób.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Lidia Kozłowska, Elżbieta Guderska-Pociecha i Grażyna Adamska.

Wszystkim wybranym gratulujemy, a Grażynę Adamską  po latach znów witamy serdecznie w naszym gronie.

 

Walne Zebranie 2016 - relacja

W niedzielę 17.04.2016 w siedzibie Paritätischer Wohlfahrtsverband przy Kollwitzstraße odbyło się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie

walne 2016

Został wybrany nowy Zarząd w składzie:
 • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
 • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
 • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
 • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
 • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa
 • Anna Beck - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
 • Iwona von Polentz - Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego

Została powzięta decyzja o podwyższeniu składki członkowskiej uczniów z dniem 1 września 2016.
1 dziecko 12 x 15 € = 180 € rocznie czyli za jedno 180 €
2 dziecko 12 x 11 € = 132 € rocznie czyli za dwoje 312 €
3 dziecko 12 x 8 € = 96 € rocznie czyli za troje dzieci 408 €Czytaj więcej...

Warsztaty historyczne - 2015

Warsztaty historyczne dla nauczycieli polskich w Berlinie

5 grudnia 2015 Fundacja „Oświata Polska za Granicą”  przeprowadziła drugie spotkanie z cyklu „Alternatywne metody nauczania historii” szkolenie – tym razem dla nauczycieli polskich ze szkół w Berlinie i Saksonii. W programie spotkania był wykład i warsztaty poświęcone niestandardowym sposobom uczenia historii, które poprowadziły panie: Karolina Kolbuszewska i Małgorzata Żuławnik z Biura Edukacji Publicznej IPN oraz konsultacje dotyczące potrzeb placówek oświaty polonijnej w Niemczech. Uczestnicy szkolenia otrzymali cenne materiały edukacyjne, w tym zestawy gier podarowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności i pomocy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie.
Podczas pobytu w Berlinie odwiedziliśmy (Anna Michalska i Jacek Giebultowicz)  siedzibę Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, instytucji o długiej historii i wielkich zasługach dla niemieckiej Polonii. „Oświata” prowadzi obecnie naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce w 10 punktach w Berlinie i Poczdamie. Na te zajęcia uczęszcza 265 uczniów w wieku  od 4 do 18 lat.
Anna Michalska


Projekt realizowany dzięki dotacji MSZ RP

warsztaty historyczne warsztaty historyczne
warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne