"Uczniowskie to i owo"

Gazetka szkolna "Uczniowskie to i owo" zawiera prace literackie uczniów "Oświaty"