2015.11.14-15 warsztaty metodyczne dla nauczycieli

W dniach 14-15 listopada 2015 w pomieszczeniach PTS "Oświata"  Lichtenrader Straße 42, 12049 Berlin odbędą się 

warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących w języku polskim.


Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" w Berlinie.

Szkolenie Nauczycieli

Jak wszystkim wiadomo, głos jest najważniejszym narzędziem pracy nauczyciela. Często jednak  przygotowanie do wysiłku głosowego, jaki jest wpisany w zawód nauczyciela nie jest wystarczające, o czym większość z nich przekonuje się już podczas pierwszych lat pracy w szkole. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom PTS „Oświata” zorganizowało 24 listopada 2012 szkolenie n.t. emisji głosu. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem organów związanych z głosem, zasadami higieny głosu, metodami przygotowania głosu do pracy, oszczędnego operowania głosem, technikami oddychania,  rozpoznawaniem posiadanych możliwości głosowych oraz wydolności własnego narządu głosowego.Wykonywali ćwiczenia wymowy trudnych słów, relaksacyjne, oddechowe.

Szkolenie prowadziła Iwona Cudak, pedagog muzyki, terapeuta muzyczny, wokalistka. Projekt został sfinansowany przez Paritätische Wohlfahrtsverband. Organizacja udostępniła również nieodpłatnie pomieszczenia do realizacji projektu.

alt

 

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W sobotę (11 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie służące doskonaleniu zawodowemu naszych nauczycieli. Prowadzący szkolenie lektorzy ze Szkoły Języka Polskiego GLOSSA w Krakowie przedstawili zastosowanie mediów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować przeprowadzenie przykładowej lekcji za pomocą Internetu (tzw. e-lerning), a także zapoznać się z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi.