Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny "Oświatowe to i owo" zrodził się z potrzeby lepszego  przepływu informacji między Zarządem PTS, uczniami i ich rodzicami. Już wcześniej, krótko po reaktywowaniu "Oświaty", jego ówcześni działacze redagowali gazetkę  "Kujon". Jednak ciągłe problemy finansowe, lokalowe, czasowe  - znane tym wszystkim, którzy działają w społecznych organizacjach – spowodowały  zaprzestanie jej wydawania. Kilka lat później, na jednym z walnych zebrań członków Towarzystwa, podjęto inicjatywę wznowienia publikacji gazetki. Pierwszy numer opracowała Elżbieta Zygarłowska w marcu 1999 roku. Następnie redakcji podjęła się Barbara Rejak, przekazując mi pałeczkę w 2000 roku, po objęciu funkcji przewodniczącej „Oświaty”. Ogłoszono konkurs na nazwę wydawnictwa  i z wielu propozycji najbardziej spodobał się nam tytuł , pomysłu Wiesława Żabko "Oświatowe to i owo", który nasz  biuletyn  nosi  do dziś.

alt