Kim jesteśmy? (2011)

Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" jest najstarszą polonijną organizacją oświatową w Niemczech. Zostało założone w 1895 roku. Jego zdelegalizowanie przez władze hitlerowskie w 1939 roku spowodowało przerwę w pracy Towarzystwa do 1988 roku- roku reaktywacji, a więc w tym roku – 2013- PTS „ Oświata” będzie obchodzić 25 –lecie wznowienia swojej działalności.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej. Zadaniem statutowym "Oświaty" jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski, polskiej kultury i tradycji, pomaganie młodym polskim berlińczykom w zachowaniu związku z krajem przodków. Realizowane jest to poprzez prowadzenie przez 20 wykwalifikowanych nauczycieli zajęć lekcyjnych z uczniami w 25 klasach w 10 punktach Berlina i w Poczdamie. Poczdam  i Prenzlauerberg – to dwa ostatnio otworzone, tym razem w części wschodniej, punkty nauczania. Uczniowie spotykają się raz w tygodniu od 16.30 do 19.00 (trzy godziny lekcyjne).

PTS „Oświata” organizuje też pobyty edukacyjne w Polsce, współuczestniczy w zapewnianiu ciekawego wypoczynku dla uczniów podczas wakacji i organizacji różnych imprez polonijnych. Niewątpliwym sukcesem „Oświaty” jest przygotowywanie od 2006 roku młodzieży do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Świadectwem uznawanym na całym świecie legitymuje się już 38 uczniów i w tym roku przygotowuje się do jego uzyskania następnych dziewięciu. Od 9 lat uczniowie PTS„Oświata” uczestniczą z sukcesami w organizowanej z inicjatywy Ambasadora RP w Berlinie Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech. W finale VIII Olimpiady w kategorii uczniów szkół społecznych Julia Wyrzykowska zajęła I miejsce a Adam Kwiatkowski III. Warto nadmienić, że nauczycielka „Oświaty”, p.Małgorzata Staszak, od 6 lat kieruje niełatwymi pracami Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.

 W 2012 roku przeprowadzono już po raz V trzystopniowy Konkurs Recytatorski pt. „Posłuchaj mnie…“, dla uczniów „Oświaty”, natomiast  II dla  uczniów Robert Jungk Oberschule, Sankt Marien Oberschule,  Szkolnego Punktu Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Berlinie i Katharina Heinroth Grundschule. Ogromnym sukcesem jest doprowadzenie do spotkania uczniów uczących się języka polskiego w różnych typach szkół berlińskich i zaprezentowanie polskiej  poezji przed jury pracującym pod przewodnictwem pani Celiny Muzy.

Planowane jest w roku 25-lecia PTS „Oświata” nadanie temu konkursowi jeszcze wyższej rangi i wprowadzenie go do stałego kalendarza naprawdę ważnych imprez kulturalnych Polonii berlińskiej.

Tu przedstawione formy pozalekcyjnej działalności PTS „Oświata” , to tylko niektóre - warto wspomnieć jeszcze o od lat prowadzonych konkursach literackich, ortograficznych,  o obchodach Roku Korczaka w 2012 i przygotowywanym w 2013 Roku Tuwima, redagowaniu kwartalnika „Oświatowe to i owo”, działalności młodzieżowego teatru „ Bez Paniki”, którego premiera spektaklu "Kochaj mnie" odbędzie się w teatrze Panda w lutym, czy działalność nauczycielskiej grupy teatralne „ProfiTrup”.

A oto jak widziana jest „OŚWIATA” oczami uczennicy – Danuty Dembińskiej:

A po wakacjach warto przyjść do polskiej szkoły, by wspólnie z rówieśnikami poznawać historię, geografię i kulturą Polski, pisać i czytać, śpiewać i recytować, zgadywać i rymować, malować i rysować, wycinać i naklejać, brać udział w imprezach, wycieczkach edukacyjnych i robić wiele innych szalonych rzeczy. I to wszystko po polsku!

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć lub kontynuować naukę języka polskiego.

Małgorzata Staszak