Nowe składki członkowskie (od 2016.09)

Szanowni Państwo!
Informujemy, że 17 kwietnia 2016 na Walnym Sprawozdawczo -Wyborczym Zgromadzeniu Członków PTS „Oświata“, została powzięta decyzja o podwyższeniu składki członkowskiej uczniów z dniem 1 września 2016.

1 dziecko 12 x 15 € = 180 € rocznie czyli za jedno 180 €
2 dziecko 12 x 11 € = 132 € rocznie czyli za dwoje 312 €
3 dziecko 12 x 8 € = 96 € rocznie czyli za troje 408 €

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podawanie numeru ewidencyjnego ucznia, by uniknąć nieporozumień związanych np. z opłacaniem składki przez osobę o innym nazwisku niż zarejestrowany uczeń, zbieżnością imion i nazwisk itp.

Przypominamy również, że w PTS „Oświata“ obowiązują dwie formy płatności:
- upoważnienie na kwartalne pobieranie składek członkowskich z konta
- jednorazowa opłata roczna na konto

Bank für Sozialwirtschaft
Polnischer Schulverein „Oświata”
IBAN: DE 57100205000003294900
BIC: BFSWDE33BER