O nas - 2018

Polskie Towarzystwo Szkolne PTS "Oświata" zostało założone w 1895 roku (patrz Historia). W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez grono entuzjastów i sympatyków, ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej.

Zadaniem statutowym "Oświaty" (patrz Statut) jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży berlińskiej.
Stowarzyszenie "Oświata" poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych (patrz  Kronika, Aktualności), pielęgnuje pośród Polonii berlińskiej polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.

Obecnie w 9 filiach naszej szkoły w Berlinie (patrz Filie) uczy się około 300 dzieci. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej 25 osobowej kadry z wyższym wykształceniem pedagogicznym, młode pokolenie uczy się języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski. W okresie naszej 30-letniej działalności powojennej zdobywało wiedzę w naszych szkółkach około 3000 uczniów.
Otworzenie nowych klas w nowych filiach jest możliwe, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób do proponowanej klasy.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem (patrz Regulamin), złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela i opłacenie rocznej składki.

Przy PTS "Oświata" działa założony przez Reginę Mikielewicz w roku 1989 teatr dziecięco-młodzieżowy "Bez Paniki" (patrz Teatr).
Od roku 2000 teatr prowadzony jest przez Przemysława Walkowicza. Od początku swojej działalności teatr wystawił już kilkanaście sztuk, które uświetniły polskie imprezy kulturalne w Berlinie. Grupę młodszą prowadzą Katarzyna Pelikan i
Przemysław Walkowicz, a grupę młodzieżową Przemysław Walkowicz.

W związku z integracją Europy, Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" postawiło sobie za zadanie popularyzację i nauczanie języka polskiego wśród innych narodów poza granicami Polski. Zadania te realizuje poprzez:

 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z terenu Niemiec w celu podniesienia standardów nauczania języka polskiego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
 • rozwijanie praktycznej i systemowej znajomości metod nauczania (metodyka, psychodydaktyka) poprzez ćwiczenia i warsztaty
 • pokazanie najnowszych trendów w metodyce nauczania języka polskiego
 • przygotowanie nauczycieli w Niemczech do nauczania odmian branżowych języka polskiego (języka technicznego, ekonomicznego)
 • pomaganie w wyborze i nabywaniu materiałów dydaktycznych wydawanych w Polsce
 • organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń z podobnymi specjalistami z Polski i innych krajów unijnych
 • integrowanie środowisk, instytucji, organizacji i nauczycieli języka polskiego działających na terenie Niemiec
 • rozszerzanie współpracy między nauczycielami języka polskiego w krajach Unii w perspektywie zjednoczenia Europy
 • proponowanie programu kulturalnego (m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historia literatury polskiej, programowe wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty, spotkania towarzyskie i dyskusyjne)

Siedziba PTS "Oświata" mieści się w Lichtenrader Str. 42, 12049 Berlin (w latach 1999-2006 była to Herrfurthstr. 29)

Tutaj odbywają się regularnie posiedzenia Zarządu, Komitetu Rodzicielskiego, Rady Pedagogicznej oraz członków i rodziców naszego Towarzystwa. Tutaj organizowane są spotkania informacyjne i kursy językowe dla dorosłych.


Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – godz. 11.00 -15.00
czwartek – godz. 11.00 -15.00

W skład obecnego Zarządu PTS "Oświata" wchodzą:

 • Przewodnicząca Towarzystwa: Barbara Rejak
 • Wiceprzewodniczący Towarzystwa: Jakub Nowak
 • Wiceprzewodnicząca Towarzystwa: Dorota Sowinska
 • Sekretarz Towarzystwa: Anna Jas
 • Skarbnik Towarzystwa: Iwona Herrmann
 • Przewodnicząca Rady Pedagogicznej: Izabela Mischke


Wszelkie informacje o działalności PTS "Oświata" mogą Państwo uzyskać w biurze Tel. 627 08 745.

Nasze konto: Polnischer Schulverein "Oświata",
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 57 1002050 0000 3294900
BIC: BFSWDE33BER

Zarząd PTS "Oświata" informuje, że istnieje możliwość organizowania w biurze przez członków naszego Towarzystwa spotkań okolicznościowych lub kulturalnych, związanych z działalnością statutową.
Informacje: tel. 627 08 745