Zmiana form płatności (2014.08)

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata“ planuje zmianę form płatności.
Jak już  Państwo z pewnością dowiedzieli się w swoim banku, z dniem 31 lipca 2014 mija przyznany przez Komisję Unii Europejskiej  termin przejścia na formę płatności SEPA.
Również i my będziemy całkowicie korzystać z tego systemu.

Od 1.08.2014 mamy tylko jedno konto, na które można będzie wpłacać składki członkowskie:

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN   DE57100205000003294900
BIC      BFSWDE33BER


Prosimy o sprawdzenie stałych zleceń. Mimo, że podaliśmy tylko jeden numer konta, będziemy również obsługiwać przelewy, które wpływają na konta do tego nie przeznaczone. To jednak utrudnia nam ogromnie prawidłowe przyporządkowanie Państwa opłat.

Aby zapewnić Państwu i nam więcej przejrzystości obowiązywać będą w nowym roku szkolnym 2014/2015 następujące zasady:

1. Składki członkowskie dla „aktywnych członków“ (dorosłych) będą wpłacane 1x w roku kalendarzowym -  najpóźniej do 31.03.

2. Składki członkowskie dla „pasywnych członków“ (dzieci/uczniowie) będą wpłacane w następujących terminach:

a) 1 x w roku najpóźniej do 15.10 roku kalendarzowego

b) 1 x na kwartał przez udzielenie pełnomocnictwa SEPA (dawniej upoważnienie do pobrania należności z konta)

c) 1 x w miesiącu wyłącznie dla członków finansowanych przez Arbeitsamt i JobCenter z pakietu edukacyjnego.

Prosimy Państwa o zrozumienie, że od 1.11.2014 r. składki, które będą wpłacane na inne numery konta niż przez nas podane w tym piśmie, będą zaliczane do otwartych płatności i podlegają upomnieniu. W przypadku braku płatności do upomnienia doliczane będą niestety koszty operacji bankowych.

Z góry dziękujemy Państwu za wsparcie społecznej pracy zarządu.

Serdecznie pozdrawiam

Iwona Hermann
Skarbnik PTS „Oświata“

Berlin den 26.06.2014