DWUJĘZYCZNOŚĆ jest cool

DROGI RODZICU, wyjeżdżając z Polski, 
     zabierz ze sobą SWÓJ JĘZYK

Dwujęzyczność przynosi korzyści ...
Jest kluczem, który otwiera wiele drzwi
niedostępnych dla innych.

Czy wiesz, że Twoje dziecko rozwijając język ojczysty:
  • znacznie łatwiej opanuje język państwa goszczącego
  • stanie się otwarte na świat i nowe wyzwania
  • otworzy się na inne kultury
  • rozwinie zdolność koncentracji, elastyczność                                i oryginalność myślenia
  • w nowym świecie zaakceptuje samego siebie
  • będzie kreatywne i komunikatywne
  • zwiększy swoje szanse na międzynarodowym rynku                        pracy
  • będzie miało dostęp do wyższych uczelni całego świata
  • poczuje się bezpieczniej i pewniej w nowym otoczeniu.

PAMIĘTAJ, Drogi Rodzicu, że w nowym kraju stajesz się dla
      dziecka ekspertem w dziedzinie języka polskiego
                     i zachowujesz swój autorytet.


                   Nordycka Unia Oświaty Polonijnej