O nas - 2017

Polskie Towarzystwo Szkolne PTS "Oświata" zostało założone w 1895 roku (patrz Historia). W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez grono entuzjastów i sympatyków, ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej.

Zadaniem statutowym "Oświaty" (patrz Statut) jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży berlińskiej.
Stowarzyszenie "Oświata" poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych (patrz Kronika, Aktualności), pielęgnuje pośród Polonii berlińskiej polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.

Obecnie w 9 filiach naszej szkoły w Berlinie (patrz Filie) uczy się około 300 dzieci. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej 25 osobowej kadry z wyższym wykształceniem pedagogicznym, młode pokolenie uczy się języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski. W okresie naszej 15-letniej działalności powojennej zdobywało wiedzę w naszych szkółkach około 1500 uczniów.
Otworzenie nowych klas w nowych filiach jest możliwe, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób do proponowanej klasy.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem (patrz Regulamin), złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela i opłacenie rocznej składki.

Przy PTS "Oświata" działa założony przez Reginę Mikielewicz w roku 1989 teatr dziecięco-młodzieżowy "Bez Paniki" (patrz Teatr).
Od roku 2000 teatr prowadzony jest przez Przemysława Walkowicza. Od początku swojej działalności teatr wystawił już kilkanaście sztuk, które uświetniły polskie imprezy kulturalne w Berlinie. Grupę młodszą prowadzą Katarzyna Pelikan i
Przemysław Walkowicz, a grupę młodzieżową Przemysław Walkowicz.

W związku z integracją Europy, Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" postawiło sobie za zadanie popularyzację i nauczanie języka polskiego wśród innych narodów poza granicami Polski. Zadania te realizuje poprzez:
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z terenu Niemiec w celu podniesienia standardów nauczania języka polskiego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
 • rozwijanie praktycznej i systemowej znajomości metod nauczania (metodyka, psychodydaktyka) poprzez ćwiczenia i warsztaty
 • pokazanie najnowszych trendów w metodyce nauczania języka polskiego
 • przygotowanie nauczycieli w Niemczech do nauczania odmian branżowych języka polskiego (języka technicznego, ekonomicznego)
 • pomaganie w wyborze i nabywaniu materiałów dydaktycznych wydawanych w Polsce
 • organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń z podobnymi specjalistami z Polski i innych krajów unijnych
 • integrowanie środowisk, instytucji, organizacji i nauczycieli języka polskiego działających na terenie Niemiec
 • rozszerzanie współpracy między nauczycielami języka polskiego w krajach Unii w perspektywie zjednoczenia Europy
 • proponowanie programu kulturalnego (m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historia literatury polskiej, programowe wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty, spotkania towarzyskie i dyskusyjne)
Siedziba PTS "Oświata" mieści się w Lichtenrader Str. 42, 12049 Berlin (Wcześniej - w latach 1999-2006 - była to Herrfurthstr. 29)

Tutaj odbywają się regularnie posiedzenia Zarządu, Komitetu Rodzicielskiego, Rady Pedagogicznej oraz członków i rodziców naszego Towarzystwa. Tutaj organizowane są spotkania informacyjne i kursy językowe dla dorosłych.


Sekretariat jest czynny codziennie 09.00 - 15.00
dyżury od 1 września 2016:
poniedziałek – godz. 11.00 -15.00
czwartek – godz. 11.00 -15.00

W skład obecnego Zarządu PTS "Oświata" wchodzą:

 • Przewodnicząca Towarzystwa: Barbara Rejak
 • Wiceprzewodniczący Towarzystwa: Jakub Nowak
 • Wiceprzewodnicząca Towarzystwa: Dorota Sowinska
 • Sekretarz Towarzystwa: Anna Jas
 • Skarbnik Towarzystwa: Iwona Herrmann
 • Przewodnicząca Rady Pedagogicznej: Izabella Mischke
 • Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego: Iwona von Polentz

Wszelkie informacje o działalności PTS "Oświata" mogą Państwo uzyskać w biurze Tel. 627 08 745.

Nasze konto: Polnischer Schulverein "Oświata",
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 57 1002050 0000 3294900
BIC: BFSWDE33BER

Zarząd PTS "Oświata" informuje, że istnieje możliwość organizowania w biurze przez członków naszego Towarzystwa spotkań okolicznościowych lub kulturalnych, związanych z działalnością statutową. Informacje: tel. 627 08 745

Nowe składki członkowskie

Szanowni Państwo!
Informujemy, że 17 kwietnia 2016 na Walnym Sprawozdawczo -Wyborczym Zgromadzeniu Członków PTS „Oświata“, została powzięta decyzja o podwyższeniu składki członkowskiej uczniów z dniem 1 września 2016.

1 dziecko 12 x 15 € = 180 € rocznie czyli za jedno 180 €
2 dziecko 12 x 11 € = 132 € rocznie czyli za dwoje 312 €
3 dziecko 12 x 8 € = 96 € rocznie czyli za troje 408 €

Zmiana form płatności

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata“ planuje zmianę form płatności.
Jak już  Państwo z pewnością dowiedzieli się w swoim banku, z dniem 31 lipca 2014 mija przyznany przez Komisję Unii Europejskiej  termin przejścia na formę płatności SEPA.
Również i my będziemy całkowicie korzystać z tego systemu.

Od 1.08.2014 mamy tylko jedno konto, na które można będzie wpłacać składki członkowskie:

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN   DE57100205000003294900
BIC      BFSWDE33BER

DWUJĘZYCZNOŚĆ jest cool

DROGI RODZICU, wyjeżdżając z Polski, 
     zabierz ze sobą SWÓJ JĘZYK

Dwujęzyczność przynosi korzyści ...
Jest kluczem, który otwiera wiele drzwi
niedostępnych dla innych.