Zarząd

Zarząd Towarzystwa / Vereinsvorstand

 

  • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
  • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
  • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
  • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
  • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa
  • Izabela Mischke - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej