Polskie Towarzystwo Szkolne PTS "Oświata" zostało założone w 1895 roku. W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez grono entuzjastów i sympatyków, ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej.

Zadaniem statutowym "Oświaty" (patrz Satzung) jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży berlińskiej.
Stowarzyszenie "Oświata" poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych, pielęgnuje pośród Polonii berlińskiej polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.

Obecnie w 9 filiach naszej szkoły w Berlinie uczy się około 300 dzieci. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej 25 osobowej kadry z wyższym wykształceniem pedagogicznym, młode pokolenie uczy się języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski. W okresie naszej 30-letniej działalności powojennej zdobywało wiedzę w naszych szkółkach około 3000 uczniów.
Otworzenie nowych klas w nowych filiach jest możliwe, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób do proponowanej klasy.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem, złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela i opłacenie rocznej składki.

Przy PTS "Oświata" działa założony przez Reginę Mikielewicz w roku 1989 teatr dziecięco-młodzieżowy "Bez Paniki". Od roku 2000 teatr prowadzony jest przez Przemysława Walkowicza. Od początku swojej działalności teatr wystawił już kilkanaście sztuk, które uświetniły polskie imprezy kulturalne w Berlinie. Grupę młodszą prowadzą Katarzyna Pelikan i
Przemysław Walkowicz, a grupę młodzieżową Przemysław Walkowicz.

Siedziba PTS "Oświata" mieści się w Lichtenrader Str. 42, 12049 Berlin

Tutaj odbywają się regularnie posiedzenia Zarządu, Rady Pedagogicznej oraz członków i rodziców naszego Towarzystwa. Tutaj organizowane są spotkania informacyjne i kursy językowe dla dorosłych.


Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – godz. 11.00 -15.00
czwartek – godz. 11.00 -15.00

W skład obecnego Zarządu PTS "Oświata" wchodzą:

  • Przewodnicząca Towarzystwa: Barbara Rejak
  • Wiceprzewodniczący Towarzystwa: Jakub Nowak
  • Wiceprzewodnicząca Towarzystwa: Dorota Sowinska
  • Sekretarz Towarzystwa: Anna Jas
  • Skarbnik Towarzystwa: Iwona Hermann
  • Przewodnicząca Rady Pedagogicznej: Izabela Mischke


Wszelkie informacje o działalności PTS "Oświata" mogą Państwo uzyskać w biurze Tel. 627 08 745.

Nasze konto: Polnischer Schulverein "Oświata",
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 57 1002050 0000 3294900
BIC: BFSWDE33BER

Zarząd PTS "Oświata" informuje, że istnieje możliwość organizowania w biurze przez członków naszego Towarzystwa spotkań okolicznościowych lub kulturalnych, związanych z działalnością statutową.
Informacje: tel. 627 08 745