Walne Zgromadzenie 2014 - relacja

W niedzielę 30.03.2014 w siedzibie Paritätischer Wohlfahrtsverband przy Kollwitzstraße odbyło się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie

walne 2014
                         
Został wybrany nowy Zarząd w składzie:
  • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
  • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
  • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
  • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
  • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa
  • Dorota Koszutska - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
  • Iwona von Polentz - Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego