Finał V Konkursu Recytatorskiego - 2013 - relacja

Już po raz piąty w sobotę 13.04.2013, w teatrze Panda (Kulturbrauerei) odbył się konkurs recytatorski. Do rywalizacji stanęły dzieci uczące się języka polskiego w Polskim Towarzystwie Szkolnym "Oświata" działającym w Berlinie już od 25-ciu lat. Zmagania dzieci w trzech kategoriach wiekowych oceniało jury pod przewodnictwem przewodniczącej Towarzystwa Barbary Rejak. Całemu konkursowi towarzyszyły ogromne emocje i przeżycia dzieci. Licznie zgromadzona publiczność słuchała w skupieniu wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, K.I.Gałczyńskiego ,Wandy Chotomskiej  i innych wybitnych polskich poetów wykonywanych przez deklamatorów w iście mistrzowski sposób. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, aby w sprawiedliwy sposób ocenić recytacje dzieci. Wszystkie bowiem zasługiwały na wyróżnienie, chociażby za odwagę i przezwyciężenie tremy przed wystąpieniem na scenie. Dla najlepszych przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
W grupie najmłodszej pierwsze miejsce zajęła Martha Nowak, drugie Julia Siódmok, trzecie Maria Górska. W średniej miejsce pierwsze zajął Mateusz Rachuta (niezwykle utalentowany i przezabawny), drugie Maja Broda, trzecie Laura Rinas. Przyznano również specjalne wyróżnienie Anessie Krahl. W grupie najstarszej miejsca pierwszego nie przyznano. Drugie miejsce otrzymała Julia Sowinski, trzecie Julius Münstermann. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami i książkami. Laureaci konkursu otrzymali talony do Księgarni Dussmann oraz  reprezentować będą Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata" na ogólnoszkolnym konkursie recytatorskim dla szkół z nauczaniem jęz.polskiego w Berlinie. Konkurs odbędzie się 25 maja. Życzymy im sukcesów!

Sowa

alt

alt

alt

alt