Inspiracja

Nasi PRZYJACIELE z Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, zainspirowani przedstawieniem "Lokomotywy", z którym nasze dzieci wystąpiły na 25-leciu PTS "Oświata", wystawili swoją wersję tego utworu podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Jezyków Ojczystych w Kopenhadze.

Scenografia godna pozazdroszczenia!alt