Zapowiedzi

40 Lat Towarzystwa Niemiecko - Polskiego

14 kwietnia wzięliśmy udział w uroczystych obchodach 40 lecia Towarzystwa Niemiecko - Polskiego. Powstało ono w kwietniu 1973 roku w Berlinie Zachodnim i miało na celu przybliżyć Niemcom i Polakom kulturę i historię obu krajów. Ten cel realizuje już 40 lat, organizując liczne imprezy, koncerty, wieczory literackie, wystawy i odczyty dotyczące tematów współczesnych i historii. TNP wspiera także kontakty młodzieży obydwu krajów przyczyniając się w ten sposób do budowy nowego, europejskiego domu.
Uroczystość uświetnił koncert Alfreda Schreyera, jednego z ostatnich żyjących Żydów z Drohobycza. Zaśpiewał on piosenki po polsku, niemiecku, rosyjsku i w języku jidysz.
Towarzystwu Niemiecko - Polskiemu życzymy 100 LAT !!!

j.n

Deutsch Polnische Geselschaft - Plakat

Wybory 2012W dniu 23 września 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Towarzystwa. 
Zebranie trwało prawie 6 godzin. Wybory poprzedziły sprawozdania Zarządu, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego za zeszły rok i długa ożywiona dyskusja na temat spodziewanych zmian. Zainteresowanych odsyłamy do protokołu z zebrania. 

Wybraliśmy nowy Zarząd w składzie:

  • Przewodnicząca: Barbara Rejak
  • Wiceprzewodniczący: Jakub Nowak
  • Wiceprzewodnicząca: Dorota Sowińska
  • Sekretarz: Anna Jas
  • Skarbnik: vacat

Szczególne podziękowania należą się odchodzącym członkom Zarządu: Joannie Trümner (sekretarz od 2000), Ferdynandowi Domaradzkiemu (wiceprzewodniczący, od 2000 przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego) oraz Krystianowi Cichowskiemu (skarbnik od 2007) za ich wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Towarzystwa. 

Relacja: Remigiusz Fiedler, 26.09.2012