Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech - 2013 - zaproszenie

Po raz dziewiąty w Niemczech z inicjatywy Ambasadora RP odbywa się będzie Olimpiada Języka Polskiego. Jest ona głównym projektem wszystkich okręgów konsularnych w Niemczech skierowanym do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia organizowanym przy współudziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i nauczycieli polonijnych.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wśród młodego pokolenia języka polskiego, szeroko rozumianej polskiej kultury i literatury. Uczniowie, wszystkich typów szkół niemieckich i szkółek organizacji polonijnych prowadzących nauczanie języka polskiego, przystępujący do Olimpiady są podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodszą ( klasy 5 i 6, a na życzenie też młodsi- kl.4) i starszą (młodzież gimnazjalna przed ukończeniem 18 roku życia do 30 czerwca), a w nich na cztery kategorie:

1) uczniowie przebywający w Niemczech krócej niż trzy lata, bez względu na miejsce nauki języka polskiego                                             

2) uczniowie szkół prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkół europejskich;                                                            

3) uczniowie szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego; 

4) uczniowie szkół społecznych i innych.

Olimpiada organizowana jest w trzech etapach. W pierwszym etapie uczestnicy muszą się wykazać dobrą znajomością ortografii  i gramatyki języka polskiego. Jest to etap przygotowywany przez ich nauczycieli.

W drugim - obie grupy piszą wypracowanie. Uczniowie wybierają jeden z pięciu tematów - takich samych we wszystkich rodzajach szkół we wszystkich okręgach konsularnych. Wykazują się na tym etapie znajomością takich form wypowiedzi pisemnej jak: opowiadanie, rozprawka, charakterystyka, opis, recenzja, list, kartka z pamiętnika.

Grupa młodsza na tym etapie kończy swe olimpijskie zmagania. Finał dla grupy starszej odbywa się od kilku lat w Polsce. Organizowany jest on dzięki współpracy Komitetu Organizacyjnego   z  Wielkopolskim i Krakowskim  Oddziałem  Stowarzyszenia  „Wspólnota Polska” raz w Poznaniu, raz w Krakowie. Finaliści muszą sobie poradzić podczas dwudniowego egzaminu z testem kompetencyjnym oraz zaprezentować jedną z dwóch wybranych przez siebie lektur. Ważne jest przecież, by potrafili oni nie tylko mówić, pisać poprawnie w języku rodziców,   ale  też  by zapoznawali  się  z literaturą polską. Każdy, kto raz zetknie się z ciekawymi dziełami, chętniej sięgnie do następnych.

Nasza młodzież uczy się języka polskiego poza granicami kraju. Jest młodzieżą zdolną, przyswajającą sobie łatwo nowe wiadomości. Podczas finałowych zmagań, rywalizując, wspaniale ze sobą współpracuje, dzieli się wiadomościami, pomaga sobie. Dla tak zaangażowanych dojrzałych młodych ludzi należy ten projekt kontynuować.

Cel Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech został określony przez Ambasadora RP  w  Niemczech w liście z 25.10.2004r.zapraszającym do udziału w Olimpiadzie. „Naszą wspólną intencją jest, aby to ambitne przedsięwzięcie wzmocniło uczniów nauczycieli w przeświadczeniu, jak wzniosłą misją jest propagowanie i pielęgnowanie języka polskiego.(…)Oczekujemy, że Olimpiada przyniesie nowe impulsy i dodatkową motywację do nauki wśród szerokich rzeszy i dzieci i młodzieży. Ufamy, że również nauczyciele wspierający i realizujący cele Olimpiady, znajdą satysfakcję w atmosferze współzawodnictwa swoich podopiecznych”

 Organizatorami Olimpiady są: Ambasada RP, Konsulaty, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, nauczyciele polonijni – Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech pracuje od 5 lat pod przewodnictwem Małgorzaty Staszak z PTS „Oświata”. Komisja finału Olimpiady od jej 4 edycji pracuje pod kierunkiem profesora Józefa Wróbla.