Relacje

Walne Zebranie 2018 - relacja

W niedzielę 22.04.2018  w  restauracji  "PREMA"  przy  Wundstr. 9 w Berlinie Charlottenburg odbyło  się  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie.

walne 2018walne 2018

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Zgromadzenie wybrało jednogłośnie:
 • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
 • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
 • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
 • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
 • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa

Członkiem Zarządu jest  również  Izabella Mischke, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Pedagogicznej i na stanowisko została wybrana przez grono pedagogiczne.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że wszyscy dorośli członkowie PTS ”Oświata”  będą płacili  od  2018  roku roczną składkę  w wysokości 24€. Do tej pory nauczyciele i członkowie Zarządu byli  zwolnieni z tej składki.

Zdecydowano również , aby zwiększyć skład Komisji Rewizyjnej do trzech osób.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Lidia Kozłowska, Elżbieta Guderska-Pociecha i Grażyna Adamska.

Wszystkim wybranym gratulujemy, a Grażynę Adamską  po latach znów witamy serdecznie w naszym gronie.


Walne Zebranie 2016 - relacja

W niedzielę 17.04.2016 w siedzibie Paritätischer Wohlfahrtsverband przy Kollwitzstraße odbyło się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego "Oświata" w Berlinie

walne 2016

Został wybrany nowy Zarząd w składzie:
 • Barbara Rejak - Przewodnicząca Towarzystwa
 • Jakub Nowak - Wiceprzewodniczący Towarzystwa
 • Dorota Sowiński - Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
 • Anna Jas - Sekretarz Towarzystwa
 • Iwona Hermann - Skarbnik Towarzystwa
 • Anna Beck - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
 • Iwona von Polentz - Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego

Została powzięta decyzja o podwyższeniu składki członkowskiej uczniów z dniem 1 września 2016.
1 dziecko 12 x 15 € = 180 € rocznie czyli za jedno 180 €
2 dziecko 12 x 11 € = 132 € rocznie czyli za dwoje 312 €
3 dziecko 12 x 8 € = 96 € rocznie czyli za troje dzieci 408 €Weiterlesen ...

Warsztaty historyczne - 2015

Warsztaty historyczne dla nauczycieli polskich w Berlinie

5 grudnia 2015 Fundacja „Oświata Polska za Granicą”  przeprowadziła drugie spotkanie z cyklu „Alternatywne metody nauczania historii” szkolenie – tym razem dla nauczycieli polskich ze szkół w Berlinie i Saksonii. W programie spotkania był wykład i warsztaty poświęcone niestandardowym sposobom uczenia historii, które poprowadziły panie: Karolina Kolbuszewska i Małgorzata Żuławnik z Biura Edukacji Publicznej IPN oraz konsultacje dotyczące potrzeb placówek oświaty polonijnej w Niemczech. Uczestnicy szkolenia otrzymali cenne materiały edukacyjne, w tym zestawy gier podarowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki gościnności i pomocy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie.
Podczas pobytu w Berlinie odwiedziliśmy (Anna Michalska i Jacek Giebultowicz)  siedzibę Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, instytucji o długiej historii i wielkich zasługach dla niemieckiej Polonii. „Oświata” prowadzi obecnie naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce w 10 punktach w Berlinie i Poczdamie. Na te zajęcia uczęszcza 265 uczniów w wieku  od 4 do 18 lat.
Anna Michalska


Projekt realizowany dzięki dotacji MSZ RP

warsztaty historyczne warsztaty historyczne
warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne warsztaty historyczne

Spływ kajakowy - 2014 - relacja

kajaki 2014 kajaki 2014
W sobotę 5.06.2014 odbył się jednodniowy spływ kajakowy po bardzo urokliwej "Nowej Wenecji" na Köpenick. Wśród niemałej oświatowej gromadki nastroje dopisały. Było jak zwykle bardzo wesoło! Po trzygodzinnej trasie kajakowej zatrzymaliśmy się na plaży na małym Mögelsee - na piknik. Jedzonko, drzemki, kąpiele ... Było prawie wszystko! Już czekamy na następny raz !!!
Z oświatowym pozdrowieniem ... teraz już tylko słonecznych wakacji !!!


Weiterlesen ...